BITI’S Solar Rooftop Project

PPA: 25Jan2022

COD: 30Aug2022

Investor: KNIC

Roof Owner & Power’s Consumer: BITI’S (BAOTIEN TRADING AND MANUFACTURING LTD.,CO.)

Address: Khanh Loc Hamlet, Song Loc Ward, Chau Thanh District, Tra Vinh Province, Viet Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *